Eija Metsälä-Halonen

Eija Metsälä-Halonen on suorittanut Helsingin yliopistossa oikeustieteen kandidaatin tutkinnon vuonna 1973, minkä jälkeen hän on toiminut yksityissektorilla lakimiehenä. Varatuomarin arvon Metsälä-Halonen on saanut vuonna 1980.

Eija Metsälä-Halonen on toiminut ja toimii edelleen useiden yhdistysten ja yhteisöjen lainopillisena konsulttina, kirjoittanut artikkeleita yleisaikakausilehtiin ja pitänyt luentoja ja alustuksia mm. kansalaisopistoissa ja erilaisten yhdistysten tilaisuuksissa.

Asianajaja Metsälä-Halonen on suorittanut myös Suomen Asianajajaliiton järjestämän sovintomenettelyn perehdyttämis- ja jatkokurssin ja hänet on merkitty Suomen Asianajaliiton nimittämän sovintomenettelylautakunnan pitämään sovittelijaluetteloon.